جدول معادل یابی روانکار

بهراننفت پارسایرانولشلتوتالکاسترولموبیل
توانRotella SXSuper ACRI monogtdeDelvac 1000
توانسوپرکیان3000TalonaSuper AXLDelvac 1000
جنوب
رخش
شتاب
سوپرجم4000Rotella XCRH multiDelvac Special Super
خودروتیزرو6000Shell Helic Motor OilQuartz 2500
Quartz 3000
MGOMobil HD
تکتازارس8000Helix RedQuartz 4000GTX Castrol Motor OilSuperFlow XD
پیشتازپایا12000HelixQuartz 5000GTX compact Small Engine OilMobil Extra 4t
سوپر پیشتازسوپر پایا16000
30000
Helix SuperQuartz 5000 SL
Quartz 7000
Quartz 9000
Magnatec
GTX
Mobil Super XHP
Mobil Super FE Special
راناسوپر پیشروFormula Shell
Helix Ultra
Helix Plus
Quartz INEO MC3GTX High Mileage
Magnatec
Mobil clean 5000
Mobil Super 2000
Mobil Super 3000
صحرا
کویر
خلیجD-4000S 7294 Oil
Rotella X
Rubia B
Rubia H
TropicalDelvac 1200
بندرRimula DRubia CCRDDelvac 1200 D
شهاب
آذرخش ویژه
پاسارگاد
هامون
D-5000
D-7000
Rimula DRubia CCW
CRD
Delvac 1300
هیرمند
لنج
Rimula PlusRubia XViscoPlus 2000Delvac Super Series
ژنراتور کلاس Iژنراتور
ژنراتور ویژه
Rimula JRubia DHDDelvac 1300
خودرو دیزل
لنج
رعد
دیزلD-9000Rimula M
Rimula D extra
Rubia XT
Rubia 4200
GTDDelvac Super
پایدارD-15000
D-17000
Rimula X MultiGrade
Rimula D
Rubia Tir 6600Tection Medium
Tection J-Max
سوپر توربو دیزل
توربو E III
سوپر پایدارRimula Ultra XT
Rimula X
Rubia Tir 8600
Rubia Tir 7400
Rubia Tir 7200
Tection Global Agri PowerMaxDelvac 1
ATF IIانتقال اتوماتیکATF IIATF IIFluide II D
Fluide ATX
TQ-DMobil ATF 220
ATF IIIانتقال اتوماتیک ویژهATF IIIDonax TX
Donax TG
Fluide G3
FluideMatic
Transmax ZMobil ATF 320
مدوسDonaxTransmissionMobilube C
سمند MB
سمند
مدوس EPEPSpirax G
Spirax GX
Total EP
Total EP FE
EP RangeMobilube GX-A
75W80
75W90
سمند
Spirax GSXTransmission BV
Transmission XI
Syntrans MaxMobilube XHP
سمند ویژه
سمند VMB
مدوس EPSXPSpirax A
Spirax AX
Transmission TM
Transmission XPM
Transmission RS
EPX RangeMobilube HD Plus
75W90
سمند ویژه
Helix Synthetic GearTransmission BM
Transmission ALD
Syntec Gear OilMobil Delvac Synthetic Gear Oil
Mobilube SHC
پاکفلاشینگFLClassis AFlushing OilFlushing OilFlushing Oil
کیوانCVitrea
Morlina
Cirkan CMagnaVactra
کیوان مبارکهMorlina T
Vitrea M
Cortis RMMagna XXvacuoline 500
گردان ویژهتراکتورHarvella TMultagri TM
Multagri Super
Agri MP
Agri MP Plus
Mobil Agri Extra
Mobil Agri Super
گردان UTTODonax TDTransmission WB
Transmission MP
Agri Trans PlusMobil Fluid 424
لوکوموتیو BMلوکوموتیوEMDCaprinus HTDRubia GLocoMaxDIOL RD
لعل
کهربا
شاسی
راوند (کاپ)
Unedo
Livona
Impervia CL
Spheerol L
Grease AA
Grease 4D
یاقوتماهانAlvania
Alvania R
Alvania RL
MultisSpheerol MPMobilux
Mobilgrease MP
یاقوت EPماهانAlvania EPMultis EPSpheerol EPL
Castrol HDLithium
Mobilux EP
دی
بهمن
سهند
سهند ویژه
AF-GShellZoneAntigelCastrol AntiFreezeAntiFreeze Extra
پارس لاکFormulaShell TM Brake Fluid DOT-3HBF3Castrol Brake Fluid Dot 3Mobil Brake Fluid Dot 3
پارس لاکShell Brake Clutch Fluid DOT-4 SuperHBF3Ferodo Brake Clutch Fluid Dot 4Mobil Brake Fluid Dot 4
دوچرخ سیکلتدوزمانه
دوزمانه ویژه
Advance SX 2Special 2TCastrol 2TMobil Super 2T
تندرتیزروM100
M150
Lawn 4
Mower
4TActiv 4TMobil Super 4T
پاکپارس CNGHelix CNG
Rimula NX
Quartz CNGGTX CNGDelvac Super GEO
گازسوز VEMMysella MANateria MJCRFMobil Pegasus 710
گازسوز VEL
گازسوز STL
پارس گازسوزG.I.C.XMysella LANateria MHDuratec LMobil Pegasus 705
Mobil Pegasus 905
شبدیز 10
قطره ویژه توان 10
قطره سوپرکیان 10ایرانول 10TalonaRubia B
Rubia H
Mobil Hydrolic
آذرخش ویژه 10پاسارگاد 10
هامون 10
D-7000Rimula D
Rimula XT
Rubia S
Rubia C
CRDMobil Delvac Hydrolic
هیدرولیک Hبابک ویژه
بابک
HSell TellusAzolla ZSHysphin AWSMobil DTE 20 Series
درفشبابکCXHydrolic Fluid
Tellus C
Cirkan ROHysphin VGMobil DTE Oil Named Series
Tellus DOAzolla DZFVario HDXMobil Hydrolic Oil HLPD
هیدرولیک HPبابک ویژه ZFGTLTellus SAzolla AFHysphin ZZMobil Hydrolic Oil M
هیدرولیک Tهیدرولیک
اتوماتیک
Tellus TEquivis ZSHysphin AWH-MMobil DTE 10M Series
هیدرولیک TXTellus TXEquivis ZSMobil SHC 500 Series
توربین
توربین EP
توربینHB
HBX
Turbo OilPerfecto TMobil DTE Oil
توربین SPتوربین گازی
GT
GTLTurbo GTTurboSPEC 925 HQMobil DTE 700
توربینتوربینHB
HBX
Turbo Oil TPresliaPerfecto TMobil DTE 790 Series
توربین SPتوربین گازی
GT
GTLTurbo Oil T
Turbo Oil J
Mobil DTE 700 Series
Turbo Oil GTPreslia GTMobil DTE 800 Series
کمپرسور VDLکمپرسورVDLCorena SDacnis VSAricol PDMobil Rarus 400 Series
LPTDacnis LDMobil Rarus SHC 1000 Series
کمپرسور VDLCorena ASDacnis SHAricol SRMobil SHC 600 Series
Madrella Oils GP
Madrella Oils GS
Orites DSAricol PGGlygoyle Series
Corena DMobil Pegasus 505 Series
Corena PDacnis PRarus 800 Series
سرد
سرد ویژه
کمپرسور برودتیClavusLunaria FRIcematic SeriesMobil Gleargoyle Arctic
بردبارنیسانIGOmala OilCarter EPAlpha SPMobil Gear XMP
Omala Oil FCarter STTribol 110Mobil Gargoyle HE Series
Mobil Gargoyle Series
بردبار PSOmala Oil HDCarter SHAlphaSyn HG
AlphaSyn EP
Mobil Vactra Oil Numbered Series
Mobil Vacuoline 1400 Series
بردبار PGTivela S
Tivela W
Carter SYAlphaSyn PGMobil Almo 500 Series
مقاوم
مقاوم K
راک دریلTonna T
Tonna S
Tonna V
Drosera MSMagna BD
Magnaglide D
Mobil Cut
متهشکیبTorculaPneumaRD Enviro OilMobil Cut 202
تراشاترکMFDromus BLactuca MSCooledge BIMobil Met 760 Series
LubricoolVulsol MSSyntilo 1023
برشاسکروماشینGaria DValona StIlobroach 13
آبکار
آبکار ویژه
کوئیچینگVoluta CDrasta CIloquench 395MobilTherm
آبکار گرمکوئیچینگ 150Voluta H
Voluta VH
Drasta HIloquenchMobil SHC Cibus
حرارتحرارتHTThermai SeriesSeriola 2100
Seriola 1510
Perfecto HT5
JVHKSThermia BSeriola 1510Mobilect UNIVOLT N61B
Cylinder Oil
ترانس IIDiala BIsovoltine IITransformer Oil
بهران کاویانValvata JCylCresta Series
تایر 840
تایر 845
رابر 840Catnex STorilis
تایر 290رابر 290
تایر 250رابر 250
قالب ووکامرس