مهمترین وظایف روانکارها

دسته بندی ها :
مهمترین وظایف روانکارها

مهمترین وظایف روانکارها

1- روانکاري
تشکیل لایه اي از روغن باضخامت مناسب بین قطعات متحرك به منظور به حداقل رساندن اصطکاك و ساییدگی قطعات در حین کار با تشکیل لایه مناسب روغن
2- انتقال حرارت
خنک کردن سطوح و قطعات متحرک با انتقال حرارت ایجاد شده
3- ضربه گیري
یکی از ویژگی هاي مهم روغن، کاهش تأثیر ضربات در حین انجام حرکات مکانیکی روي قطعات است؛ بدین معنی که روغن از تأثیر منفی ضربه هاي قطعات بر یکدیگر جلوگیري می‌کند.
4- حفاظت از سطوح
روانکارها باید بتوانند سطوح قطعات فلزي را در مقابل زنگ زدگی و خوردگی شیمی‌ایی محافظت کنند.
5- آب بندي
آب بندي قطعات نیز از ویژگی هاي مهم روغن است؛ براي مثال روغن موتور با تشکیل لایه اي از روغن بین پیستون و سیلندر در موتورهاي احتراق داخلی از فرار گازهاي متراکم شده، جلوگیري می‌ کند.
6- انتقال ذرات
روانکارها باید بتوانند ذرات ناشی از ساییدگی قطعات و مواد ناشی از تجزیه روغن و سوخت را به صورت معلق نگه داشته، با خود حمل کنند.
7- انتقال نیرو و تامین فشار
روانکارها در بعضی موارد نقش انتقال نیرو را به عهده دارند (سیالات هیدرولیک).

برچسب ها :

نظرات شما

لطفا برای ارسال دیدگاه ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید .

ورود به حساب کاربری

قالب فروشگاهی