نقش لاستیک در مصرف بهینه سوخت چیست؟

دسته بندی ها :

نقش لاستیک در مصرف بهینه سوخت چیست؟

پنج ویژگی اصلی در لاستیک بر مصرف سوخت موثر هستند:
-ساختار لاستیک

-اندازه لاستیک

-آسیب دیدگی لاستیک(وضعیت فنی )

-فشار هوای لاستیک
-شرایط مصرف لاستیک
هر ماشینی به جز مقاومت نورد در هنگام سفر ممکن است با این مقاومتها نیز روبرو شود:
-نیروی ایرودینامیک

-اصطکاک داخلی

-نیروی گرانشی

-نیروی سکون
به منظور مقابله با هر کدام از این نیروها به انرژی نیاز است و این انرژی نیز از طریق سوخت خودرو تامین میشود.
حرکت خودرو شامل هیسترزیس (اتلاف انرژی به صورت حرارت انباشته که به دلیل فشردگی تایر رخ میدهد ) است.مقدار بالایی از هیسترزیس به معنای کنترل مناسب تایر بر سطح جاده است و مقدار کم ان نیز نشان دهنده ی مقاومت نورد پایین است.حالت کشسانی و چسبندگی مواد به کاربرده شده در تایر این موضوع را مشخص میکنند.اگرچه مقاومت نورد بر مصرف سوخت موثر است.همچنین تایرها سهمی در مقاومت ایرودینامیکی خودرو دارند.
مقابله با نیروهای مقاومتی به 35 درصد از بنزین نیاز خواهد داشت.مقاومت نورد با توجه به این موارد میتواند 10 تا 70 درصد از نیروهای مقاومتی را تشکیل دهد.1

.ساختار تایر
-تایرهای رادیال به نسبت بایاس به مقدار 20 درصد مقاومت نورد کمتری دارند.
-کمیت و ضخامت کمتر المانهای تایر و اج و دیواره های نازک تر باعث میشوند تا مقاومت نورد کاهش یابد.
-هر چه وزن تایر کمتر باشد،میزان مقاومت نورد هم کمتر خواهد بود(میتوان با به کارگیری موادی با ضخامت کمتر و یا مواد کمتر ،بهبود ویژگی ها و کاهش عرض تایر در نهایت تایری سبک تر تولید نمود)
طراحی تایر :
-انتخاب صحیح مواد -قرار گیری دو طرفه مواد -کمیت مواد به کاربرده شده
-زاویه بخش های تقویت کننده و تسمه تایر
شکل بخش تماسی تایر ،الگوی آج و مواد به کاربرده شده در تولید ان (ساختار آج خود 60درصد از مقاومت نورد را تشکیل میدهد )
قرار گیری بلوک ها و سایر بخش های آج –طراحی بهینه این بخش از تایر، فشردگی و تغییر شکل تایر را کاهش میدهد (هر چه تایر محکم تر باشد،مقاومت نورد ان کمتر است )
مواد کاربردی در تولید تایر :
-پلیمر(مانند لاستیکهای بوتادین ،طبیعی و استرین-بوتادین )
-فیلر(دوده و سیلیکا )
-عامل جوش دهنده (سولفور)
هر چه تعداد بخش های بوتادینی بیشتر باشد و اجزای فیلرها بزرگ تر باشند(بهترین حالت سیلیکا به همراه ارتباط دهنده ی های سیلان است ) مقاومت نورد کمتر خواهد شد .
فرایند تولید اجزا-دما و طول ان
فقط مقاومت نورد مهم نیست و بهتر است محصولی را خریداری کنید که پارامترهای عملکرد مناسب را دارد.

2.اندازه تایر
هرچه طول تایر کمتر باشد ،محکم تر خواهد شدو این به معنای مقاومت نورد پایین تر است.
اگر عرض تایر به مقدار 1 سانتی متر کمتر باشد،مقاومت ایرودینامیکی ان نیز به مقدار 1.5 درصد کاهش خواهد یافت.
تغییر عرض رینگها میتواند باعث تغییر در استحکام تایر شود و در نهایت بر مقاومت نورد و تغییر شکل ان اثر گذارد.

3.اسیب دیدگی تایر
-هرچه میزان اسیب دیدگی تایر بیشتر باشد،مقاومت نورد کمتر خواهد شد .
-جرم تایرهای اسیب دیده کاهش می یابدو سطح تراکم ان در طی سفر کمتر میشود.(افزایش استحکام تایر)4.فشار باد تایر
-هرچه میزان فشار هوای تایر کمتر باشد،تایر متراکم تر خواهد شد و زمانی که در تماس با سطح جاده قرار گیرد،فشار کمتری به آج وارد میشود.
-کاهش سه درصدی فشار هوای لاستیک به معنی افزایش شش درصدی مقاومت نورد است.
-کاهش فشار هوای تایر به میزان یک bar به معنای افزایش 30 درصدی مقاومت نورد و افزایش مصرف سوخت به میزان چند درصد است.

5.شرایط مصرف تایر
افزایش دمای محیط باعث کاهش مقاومت نورد میشود-دلیل ان نیز افزایش فشار و رسیدن تایر به دمای بهینه کاری میباشد (به خصوص در تابستان )
تایرها بر مصرف سوخت موثرند و در واقع عوامل زیادی این تغییرات را بوجود می اورند.طراحی و متد تولید،اندازه تولید و شرایط استفاده همه از موارد مهمی هستند که در این زمینه مطرح میشوند.البته تایرها تنها بخش موثر بر مصرف سوخت نیستند.بهتر است تایرهای خریداری کنید که مقاومت نورد پایینی دارند و همچنین هنگامی که خودرو ساکن است از گرم کردن ان بپرهیزید.به صورت پویا و سریع سرعت خود را افزایش دهید (در زمانی کوتاه به بالاترین سرعت ممکن برسید).همچنین بهتر است از موتور برای ترمز گیری استفاده کنید.

مطالب مرتبط

نظرات شما

لطفا برای ارسال دیدگاه ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید .

ورود به حساب کاربری

قالب فروشگاهی