روغن بهران کاویان 460

1,845,000 تومان

1,845,000 تومان

توضیحات

روغن بهران کاویان 460

بهران کاویان از انواع روغن های ترکیبی است که از خواص پایداری حرارتی عالی و روانکاری بسیار خوب برخوردار است . این محصول برای استفاده در سیلندرهای بخار ، دنده های مارپیچی و یاتاقانهایی که در شرایط عملیاتی با سرعت های پایین و بار متوسط کار می کنند، تولید می شود.

توضیحات تکمیلی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

شاخص گرانوروی(VI)

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

دانسیتهKg/m³15°C

پایه محصول

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی