روغن تلوس هیدرولیک s100

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن تلوس هیدرولیک s100

مشخصات فنی

نوع ظرف

بشکه

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

11.2

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

100

نفطه ریزشC°

-24

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

890

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس