ناموجود

روغن تلوس هیدرولیک s22

تماس بگیرید

توضیحات

روغن تلوس هیدرولیک s22

توضیحات تکمیلی

نوع ظرف

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه ریزشC°

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی