روغن تلوس هیدرولیک s22

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن تلوس هیدرولیک s22

مشخصات فنی

نوع ظرف

بشکه

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

4.3

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

22

نفطه ریزشC°

-30

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

871

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس