روغن تلوس هیدرولیک s32

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن تلوس هیدرولیک s32

مشخصات فنی

نوع ظرف

بشکه

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

5.4

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

32

نفطه ریزشC°

-30

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

872

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس