روغن تلوس هیدرولیک s46

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن تلوس هیدرولیک s46

مشخصات فنی

نوع ظرف

بشکه

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

6.8

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

46

نفطه ریزشC°

-30

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

876

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس