روغن توربینی شل SHELL TURBO J32

تماس بگیرید

توضیحات

روغن توربینی شل SHELL TURBO J32

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی