روغن توربین شل AERO SHELL TURBIN 560

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن توربین شل AERO SHELL TURBIN 560

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

5.24

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

9351

نفطه اشتعالC°

268

نفطه ریزشC°

-60

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس