روغن توربین شل SHELL TURBO T100

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن توربین شل SHELL TURBO T100

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

11.4

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

100

نفطه اشتعالC°

250

نفطه ریزشC°

-9

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس