روغن توربین شل SHELL TURBO T32

تماس بگیرید

توضیحات

روغن توربین شل SHELL TURBO T32

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی