روغن دنده صنعتی شل اومالا SHELL OMALA S2 G1000

تماس بگیرید

توضیحات

روغن دنده صنعتی شل اومالا  SHELL OMALA S2 G1000

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

ویسکوزیته

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی