روغن شل SHELL OMALA 150 صنعتی، روغن دنده صنعتی

تماس بگیرید

توضیحات

روغن شل SHELL OMALA 150 صنعتی، روغن دنده صنعتی

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه اشتعالC°

ویسکوزیته

نفطه ریزشC°

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی