روغن صنعتی شل اوندینا SHELL ONDINA 934

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن صنعتی شل اوندینا SHELL ONDINA 934

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

9.7

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

76

نفطه ریزشC°

-12

دانسیتهKg/m³15°C

865

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس