روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 10W40 بشکه

شناسه محصول: 149-2

تماس بگیرید

وضعیت محصول: ناموجود

مشخصات فنی

پایه محصول

تمام سنتتیک

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

15.5

شاخص گرانوروی(VI)

نفطه اشتعالC°

224

نفطه ریزشC°

-33

دانسیتهKg/m³15°C

869

قلیایی کل TBN

7.5

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس