ناموجود

روغن موتور بهران سوپر پیشتاز 20W50

تماس بگیرید

شناسه محصول:149-2-2-1دسته:

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

شاخص گرانوروی(VI)

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

دانسیتهKg/m³15°C

قلیایی کل TBN

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی