ناموجود

روغن موتور دیزلی اسپیدی 40

تماس بگیرید

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

قلیایی کل TBN

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی