روغن موتور سوپر اسپیدی 1 لیتری سپاهان 20W50

شناسه محصول: نامعلوم

تماس بگیرید

وضعیت محصول: ناموجود

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

19

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

890

نفطه اشتعالC°

225

نفطه ریزشC°

-24

قلیایی کل TBN

9

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس