روغن هیدرولیک تلوس shell tellus s2v-100

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن هیدرولیک تلوس shell tellus s2v-100

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

14

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

100

نفطه ریزشC°

-30

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

880

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس