ناموجود

روغن هیدرولیک تلوس shell tellus s2v-22

تماس بگیرید

توضیحات

روغن هیدرولیک تلوس shell tellus s2v-22

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه ریزشC°

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی