روغن هیدرولیک تلوس shell tellus s2v-32

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن هیدرولیک تلوس shell tellus s2v-32

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

6.1

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

32

نفطه ریزشC°

-39

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

872

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس