روغن هیدرولیک تلوس shell tellus s2v-68

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن هیدرولیک تلوس shell tellus s2v-68

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

10.5

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

68

نفطه ریزشC°

-36

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

877

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس