روغن هیدرولیک شل تلوس SHELL TELLUS 100

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن هیدرولیک شل تلوس SHELL TELLUS 100

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

11.1

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

109

نفطه ریزشC°

-24

ویسکوزیته

96

دانسیتهKg/m³15°C

891

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس