روغن هیدرولیک شل تلوس SHELL TELLUS 32

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن هیدرولیک شل تلوس SHELL TELLUS 32

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

5.4

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

32

نفطه ریزشC°

-30

ویسکوزیته

99

دانسیتهKg/m³15°C

875

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس