روغن هیدرولیک شل تلوس SHELL TELLUS 46

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن هیدرولیک شل تلوس SHELL TELLUS 46

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

6.7

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

46

نفطه ریزشC°

-30

ویسکوزیته

98

دانسیتهKg/m³15°C

879

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس