روغن هیدرولیک شل تلوس SHELL TELLUS 68

تماس بگیرید

توضیحات

روغن هیدرولیک شل تلوس SHELL TELLUS 68

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه ریزشC°

ویسکوزیته

دانسیتهKg/m³15°C

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی