روغن هیدرولیک شل SHELL IRUS FLUID DU46

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن هیدرولیک شل SHELL IRUS FLUID DU46

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

9.6

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

48.7

نفطه ریزشC°

-36

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

923

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس