روغن هیدرولیک شل SHELL IRUS FLUID DU68

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن هیدرولیک شل SHELL IRUS FLUID DU68

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

13.6

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

71.4

نفطه ریزشC°

-30

شاخص گرانوروی(VI)

دانسیتهKg/m³15°C

923

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس