ناموجود

روغن کمپرسور شل کرونا SHELL CORENA S3R32

تماس بگیرید

توضیحات

روغن کمپرسور شل کرونا SHELL CORENA S3R32

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه ریزشC°

دانسیتهKg/m³15°C

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی