روغن کمپرسور کرونا SHELL CORENA S100

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن کمپرسور کرونا SHELL CORENA S100

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

13.85

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

100

نفطه ریزشC°

-24

دانسیتهKg/m³15°C

881

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس