روغن کمپرسور کرونا SHELL CORENA S150

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن کمپرسور کرونا SHELL CORENA S150

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

15.1

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

150

نفطه ریزشC°

-18

دانسیتهKg/m³15°C

892

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس