روغن کمپرسور کرونا SHELL CORENA S32

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن کمپرسور کرونا SHELL CORENA S32

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

5.4

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

32

نفطه ریزشC°

-30

دانسیتهKg/m³15°C

871

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس