روغن کمپرسور کرونا SHELL CORENA S68

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن کمپرسور کرونا SHELL CORENA S68

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

9

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

68

نفطه ریزشC°

-30

دانسیتهKg/m³15°C

876

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس