روغن گردشی بهران درفش 46

1,150,000 تومان

1,150,000 تومان

توضیحات

روغن گردشی بهران درفش 46

بهران درفش ،روغن مناسب برای سیستمهای گردشی و هیدرولیکی وبرخی از انواع دنده های بسته ،چرخ زنجیرها ،یاتاقان های ساده و ضداصطکاک ،موتور های الکتریکی ،دستگاههای نساجی و ابزارهایی که به روغن گردشی (با مواد افزودنی ضد زنگ و ضد اکسیداسیون )نیازدارند تولید می شود.

سطوح کیفیت روغن گردشی بهران درفش

(DIN51524 Part 1(HL

توضیحات تکمیلی

دانسیتهKg/m³15°C

نفطه ریزشC°

نفطه اشتعالC°

شاخص گرانوروی(VI)

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

پایه محصول

محصولات مرتبط