روغن گردشی بهران درفش 68

شناسه محصول: نامعلوم

1,157,000 تومان

وضعیت محصول: موجود

1,157,000 تومان

توضیحات

روغن گردشی بهران درفش 68

بهران درفش ،روغن مناسب برای سیستمهای گردشی و هیدرولیکی وبرخی از انواع دنده های بسته ،چرخ زنجیرها ،یاتاقان های ساده و ضداصطکاک ،موتور های الکتریکی ،دستگاههای نساجی و ابزارهایی که به روغن گردشی (با مواد افزودنی ضد زنگ و ضد اکسیداسیون )نیازدارند تولید می شود.

سطوح کیفیت روغن گردشی بهران درفش

(DIN51524 Part 1(HL

مشخصات فنی

دانسیتهKg/m³15°C

881

نفطه ریزشC°

-24

نفطه اشتعالC°

226

شاخص گرانوروی(VI)

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

9

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

68

پایه محصول

معدنی

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس