روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 10

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 10

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

2.3

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

10

نفطه اشتعالC°

150

نفطه ریزشC°

-30

دانسیتهKg/m³15°C

881

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس