روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 22

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 22

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

4.2

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

22

نفطه اشتعالC°

202

نفطه ریزشC°

-18

دانسیتهKg/m³15°C

866

ویسکوزیته

80

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس