روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 46

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 46

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

6.8

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

46, 5

نفطه اشتعالC°

228

نفطه ریزشC°

-9

دانسیتهKg/m³15°C

873

ویسکوزیته

100

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس