روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 5

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 5

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

5

نفطه اشتعالC°

120

نفطه ریزشC°

-30

دانسیتهKg/m³15°C

869

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس