روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 5

تماس بگیرید

توضیحات

روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 5

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

دانسیتهKg/m³15°C

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی