روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 68

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 68

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

8.8

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

68

نفطه اشتعالC°

223

نفطه ریزشC°

-9

دانسیتهKg/m³15°C

881

ویسکوزیته

95

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس