روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 680

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی شل مرلینا SHELL MORLINA 680

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

37

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

680

نفطه اشتعالC°

300

نفطه ریزشC°

-9

دانسیتهKg/m³15°C

910

ویسکوزیته

80

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس