روغن گردشی شل SHELL DELIMA 220

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی شل SHELL DELIMA 220

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

18.75

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

220

نفطه اشتعالC°

265

نفطه ریزشC°

-9

دانسیتهKg/m³15°C

900

ویسکوزیته

95

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس