روغن گردشی SHELL MORLINA S2 B100

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی مرلینا شل SHELL MORLINA S2 B100

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

11.2

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

100

نفطه اشتعالC°

250

نفطه ریزشC°

-18

دانسیتهKg/m³15°C

881

ویسکوزیته

97

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس