روغن گردشی SHELL MORLINA S2 B220

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی مرلینا شل SHELL MORLINA S2 B220

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

18.3

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

220

نفطه اشتعالC°

280

نفطه ریزشC°

-15

دانسیتهKg/m³15°C

891

ویسکوزیته

92

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس