روغن گردشی SHELL MORLINA S2 BL 5

تماس بگیرید

توضیحات

روغن گردشی مرلینا شل SHELL MORLINA S2 BL 5

توضیحات تکمیلی

پایه محصول

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

نفطه اشتعالC°

نفطه ریزشC°

محصولات مرتبط

قالب فروشگاهی