روغن گردشی SHELL MORLINA T100

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی مرلینا شل SHELL MORLINA T100

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

11.1

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

100

نفطه اشتعالC°

240

نفطه ریزشC°

-30

ویسکوزیته

96

دانسیتهKg/m³15°C

880

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس