روغن گردشی SHELL MORLINA T150

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی مرلینا شل SHELL MORLINA T150

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

15

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

150

نفطه اشتعالC°

262

نفطه ریزشC°

-15

ویسکوزیته

96

دانسیتهKg/m³15°C

887

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس