روغن گردشی SHELL VITREA 320

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

توضیحات

روغن گردشی SHELL VITREA 32

مشخصات فنی

پایه محصول

معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

24.6

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

320

نفطه اشتعالC°

255

نفطه ریزشC°

-6

ویسکوزیته

95

دانسیتهKg/m³15°C

891

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس