گریس شل آلوانیا SHELL ALVANIA EP-LF3

شناسه محصول: نامعلوم

تومان

وضعیت محصول: موجود

تومان

مشخصات فنی

پایه محصول

لیتیوم, معدنی

گرانروی کینماتیک در 100°C - cSt

15.62

گرانروی کینماتیک در 40°C - cSt

189

محصولات مرتبط

قالب ووکامرس